Modulair trainingsprogramma

Muziek Ontwikkelt! Op School

“Muziek Ontwikkelt! Op School is een modulair trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de gedragsontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkelt dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan. 

Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Na deze gevolgd te hebben kan de kennis en vaardigheden worden uitgebreid met de modules “Taal”, “Rekenen” en “Passend Onderwijs / SEN”. Bij iedere module kan nog een module werkvormen worden toegevoegd om zo verantwoord en duurzaam meer vaardigheden eigen te maken.

De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Basismodule Muziek Ontwikkelt! Op school

Vandaag geleerd, morgen in de klas

Bij deze module wordt uitgelegd waarom het nu juist zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de gedragsontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domein, doorlopende leerlingen, onderwijsvisie, passend onderwijs en deskundigheidsbevordering.Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Bij deze praktijkvoorbeelden wordt telkens gekeken hoe deze passen in bovengenoemde verantwoording van muziek in de klas.Na het volgen van deze basismodule kan de leerkracht direct met werkvormen in de klas aan de slag.

Muziek Ontwikkelt Taal

De ontwikkeling van taal en muziek verloopt grotendeels volgens dezelfde principes. Verwerking van taal en muziek wordt veelal door dezelfde hersendelen gedaan. Hierdoor is het belangrijk om een stil te staan wat muziek doet met de ontwikkeling van taal.Uit de domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren worden muzikale werkvormen gekozen die geschikt zijn om de taalontwikkeling te bevorderen. De werkvormen zijn eenvoudig aan te leren en worden door leerlingen veelal als prettig ervaren om te doen.Na het volgen van deze module kan de leerkracht direct met werkvormen voor taalontwikkeling in de klas aan de slag.

Muziek Ontwikkelt! Rekenen

Zowel muziek als rekenen maakt gebruik van o.a. getalsbegrip, ordening, structuren, getalsbewerkingen en ruimtelijke inzicht. Het is inmiddels algemeen wetenschappelijk aanvaard dat kinderen die muziek maken betere rekenkundige vaardigheden hebben.Muzikale werkvormen die de ontwikkeling van rekenen stimuleren worden uitgelegd en verantwoord zodat deze door de leerkracht direct kunnen worden toegepast in de klas.

Muziek Ontwikkelt! Passend onderwijs / SEN

De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs.