Training & Consultancy
Wetenschappelijk onderbouwd
Muziek Ontwikkelt!
LEZINGEN - TRAININGEN
Inschrijven
Training - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze training geeft deskundigheidsbevordering voor de pedagogische medewerkers op de kinderopvang. Zij leren hoe ze de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Op school In deze workshop laten we zien hoe we de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten op school. De deelnemer maakt kennis met het positieve effect van muziek op de ontwikkeling van kinderen en leert aan de hand van direct toepasbare werkvormen hoe hij/zij muziek in de klas kunt toepassen om dit effect te bereiken. Deze workshop is ideaal voor een studiedag of als trigger om docenten ethousiast te maken om weer met muziek aan de slag te gaan.
Trainingen voor Basisonderwijs - Muziek Ontwikkelt! Op school Hoe kun je muziek op school inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
HOME
Training - Muziek Ontwikkelt! MUSICI In voorjaar 2017 start Muziek Ontwikkelt! met een nieuwe training voor iedereen die betrokken is bij het geven van muziekonderwijs, zoals muziekverenigingen, -gezelschappen, docenten muziekschool en particuliere muziekdocenten. De training biedt nieuwe inzichten op het gebied van muziek en brein en de toepassing hiervan in de praktijk. De training duurt 3 uur en is wordt gegeven voor maximaal 15 deelnemers. Het is ook mogelijk om de training op locatie aan te bieden. Interesse? Laat het ons per e-mail weten: info@muziekontwikkelt.nl
Lezing - Muziek Ontwikkelt! Bij deze lezing wordt op een heldere, maar deskundige wijze uitgebreid uitgelegd hoe muziek-educatie de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
Training - Muziek Ontwikkelt! Taal Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Een training voor leerkrachten van het basisonderwijs.
Workshop Muziek Ontwikkelt! "Het jonge kind" Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten. De deelnemers leren hoe zij muziekactiviteiten kunnen toepassen binnen hun eigen opvoedingssituatie en krijgen inzicht waarom nu juist muziek belangrijk is in de eerste opvoedingsjaren. Deze workshop is bedoeld pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en gastouders. De duur van deze workshop is 90 minuten.
INLOGGEN CURSIST
HET JONGE KIND
Muziek Ontwikkelt! “Het jonge kind" De eerste 4 jaar Voor iedereen die het beste wilt voor zijn (opvang)kind. Veel kinderen brengen een groot deel van hun eerste kinderjaren bij de opvang door. Hierdoor krijgt de voorschoolse opvang deels de taak als opvoeder toegedeeld. Met pedagogische activiteiten worden de kinderen begeleid, maar wat wordt met muziek gedaan op het kinderdagverblijf en bij de gastouders? Wie is er zich bewust van de uitzonderlijk stimulerende invloed die muziek heeft bij de ontwikkeling van kinderen? Voor pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf bieden wij een trainingsprogramma waarbij wordt aangeleerd hoe zij op een effectieve wijze muziek kunnen inzetten op de dagopvang om het jonge kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren. De overgedragen kennis is wetenschappelijk onderbouwd, de vaardigheden worden aangeleerd vanuit het vakbereik van de (ortho)pedagogisch muziekbeoefenaar. Na het volgen van het trainingsprogramma zijn de competentie van de pedagogische medewerkers vergroot, waardoor ze duurzaam muziek kunnen inzetten om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Opbouw van het trainingsprogramma: - Plenaire bijeenkomst (Theoretische vorming) - Groepsbijeenkomst (Uitleg werkvormen) - Begeleiding op locatie
MUZIEK TERUG IN DE KLAS
OP SCHOOL
Kies een module voor meer informatie
Deskundigheidsbevordering primair onderwijs Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd totaalconcept met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd binnen de onderwijsmodules die worden aangeboden op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores. De opbouw van de trainingen is modulair, beginnen met een basismodule gevolgd door verdiepingsmodules. De basismodule "Muziek Ontwikkelt! Op school" legt uit waarom muziek in de klas stimulerend werkt op de ontwikkeling van kinderen en geeft overzicht van de ontwikkelingsgebieden die door muziekbeoefening worden gestimuleerd. De modules Taal en Rekenen verdiepen zich in het stimuleren van taal en rekenonderwijs. De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs. Bij iedere module wordt naast theoretische verdieping uitgebreid ingegaan op de praktijktoepassing in de klas. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Muziek Ontwikkelt Taal! Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.
TERUG
Bij deze training wordt de ontwikkeling van taal en muziek (luisteren) van kinderen met elkaar vergeleken. Taal en muzikaal gehoor blijken zich deels vanuit dezelfde principes te ontwikkelen. Met dit besef is het dus zinvol om stil te staan bij de stimulering van de ontwikkeling van taal door muziek.  De deelnemer maakt op een interactieve wijze kennis met de ontwikkeling van de hersenen, gehoor en taal. Tevens worden er muzikale werkvormen aangeboden die de ontwikkeling van taal stimuleren. Hierbij wordt naast de normale ontwikkeling ingegaan op de ontwikkeling van taal en muziek bij kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze training sluit aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en is in het bijzonder geschikt voor docenten uit de onderbouw van regulier en speciaal onderwijs. Na het volgen van deze cursus zal de deelnemer muziek effectiever kunnen inzetten om onder andere taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Ook geven we antwoord op de vraag op welke manier muziekeducatie een positieve bijdrage kan leveren aan passend onderwijs (therapeutische meerwaarde) en sluiten wij aan op (multi)-cultureel erfgoed. Duur training: 2 keer 2 uur of een dagtraining van 4 uur Aantal deelnemers en kosten op aanvraag. Het presentatie- en cursusmateriaal wordt door ons verzorgd.
"Leuke cursus waarin de ene week achterliggende gedachte en verdiepingslag wordt gemaakt naar muziek. De andere week een ontzettend praktische cursus met opdrachten waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt in de klas.  EYEOPENER van de cursus voor mij: ik heb nooit geweten dat muziek zoveel invloed had op de (didactische) ontwikkeling van de hersenen van mijn leerlingen! Veel meer mee doen en veel meer stimuleren!” Peggy FaemsLeerkracht groep 3 SBO Het Palet, Weert
INHOUD VAN DEZE TRAINING
Sessie 2 - Praktisch kader Interventieboek + presentatie Tijdens de tweede sessie worden de interventies besproken die we kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De cursist leert muzikale activiteiten (werkvormen) in te zetten om de taalontwikkeling te stimuleren. Werkvormen worden besproken uit de 5 domeinen: luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren. De cursist leert creatief met muzikale aspecten om te gaan en deze op een creatieve manier in te zetten binnen de klas. Een belangrijk aspect van deze tweede sessie is dat de cursist weinig muzikale scholing nodig hoeft te hebben om muziek in te zetten. Wel zal de cursist na afloop van deze sessie met meer vertrouwen op een creatieve manier met taal en muziek binnen de klas te werk kunnen gaan. Deze sessie sluit aan op de kerndoelen 54 (expressie), 55 (reflectie) en 56 (waardering) kunstzinnige oriëntatie. Daarnaast wordt aandacht besteed het passend onderwijs. Er wordt uitgelegd wat bepaalde werkvormen met kinderen met autisme, ADHD en dyslexie doen. Naast het interventieboek zal het praktisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie. Aan het einde van de training heeft de cursist door middel van training en vaardigheden inzicht verworven.
Inhoud van de training Muziek Ontwikkelt! Taal
Sessie 1 - Theoretisch kader Cursusboek + presentatie Tijdens de eerste sessie wordt uitgelegd waarom muziek stimulerend werkt bij de taalontwikkeling van het kind. Eerst wordt gekeken hoe muziek een positieve invloed heeft op de vier ontwikkelingsgebieden van het kind. Dit wordt toegelicht met wetenschappelijke studies. Vervolgens wordt uitgelegd waarom muziek de taalvaardigheid verbetert. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat muziek en taal veel overeenkomsten hebben en ze deels dezelfde hersenmechanismen gebruiken. Musiceren stimuleert daarom bijvoorbeeld het aanleren van een tweede taal, leesvaardigheid en het verbaal vermogen. Om de ontwikkeling van taal en muziek beter te begrijpen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de hersenen. Hierbij wordt stil gestaan bij de begrippen aanleg en ontwikkeling. De ontwikkeling van het luisteren wordt uitvoering besproken, waarbij het luisterreferentiekader een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van taal en muziek. Een kind leert klanken die hij/zij hoort te groeperen en brengt structuur aan, zodat de betekenis van het gehoorde kan worden achterhaald. Aan het einde van de eerste sessie wordt duidelijk dat muziek als een katalysator werkt voor de taalontwikkeling. De volgende sessie zal de bevindingen van deze eerste sessie omzetten naar de onderwijspraktijk. Naast het cursusboek zal het theoretisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie.
Voor geschikte liedbundels,bezoek de website van:
OVER
Léon Packbier Vakdocent muziek   Binnen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Eigenaar More in Music   Consultancy, Training and Sales in Music Education   and Therapy Professioneel podium muzikant   Toetsenist bij Anderkovver Opleidingen   Conservatorium Maastricht      Orthopedagogische muziekbeoefening (1993)      Elektronische toetsinstrumenten (1994)
Bekijk video
Projecten en Publicaties Muziekintegratieproject (2012)Een muzikale ontmoeting tussen kinderen uit het reguliere basisonderwijs kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! - Muziek terug in de klas (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Training - Muziek Ontwikkelt! Taal Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Een training voor leerkrachten van het basisonderwijs.
Training - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze training geeft deskundigheidsbevordering voor de pedagogische medewerkers op de kinderopvang. Zij leren hoe ze de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
INSCHRIJVEN
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Op school In deze workshop laten we zien hoe we de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten op school. De deelnemer maakt kennis met het positieve effect van muziek op de ontwikkeling van kinderen en leert aan de hand van direct toepasbare werkvormen hoe hij/zij muziek in de klas kunt toepassen om dit effect te bereiken. Deze workshop is ideaal voor een studiedag of als trigger om docenten ethousiast te maken om weer met muziek aan de slag te gaan.
Muziek Ontwikkelt! Lezingen en trainingen
Lezing - Muziek Ontwikkelt! Bij deze lezing wordt op een heldere, maar deskundige wijze uitgebreid uitgelegd hoe muziek-educatie de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
Training - Muziek Ontwikkelt! MUSICI In voorjaar 2017 start Muziek Ontwikkelt! met een nieuwe training voor iedereen die betrokken is bij het geven van muziekonderwijs, zoals muziekverenigingen, -gezelschappen, docenten muziekschool en particuliere muziekdocenten.De training biedt nieuwe inzichten op het gebied van muziek en brein en de toepassing hiervan in de praktijk.De training duurt 3 uur en is wordt gegeven voor maximaal 15 deelnemers.Het is ook mogelijk om de training op locatie aan te bieden.Interesse? Laat het ons per e-mail weten: info@muziekontwikkelt.nl
Trainingen voor BasisonderwijsMuziek Ontwikkelt! Op school Hoe kun je muziek op school inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
Training - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze training geeft deskundigheidsbevordering voor de pedagogische medewerkers op de kinderopvang. Zij leren hoe ze de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten.
Training - Muziek Ontwikkelt! Taal Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Een training voor leerkrachten van het basisonderwijs.
Lezing - Muziek Ontwikkelt! Bij deze lezing wordt op een heldere, maar deskundige wijze uitgebreid uitgelegd hoe muziek-educatie de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! Op school In deze workshop laten we zien hoe we de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten op school. De deelnemer maakt kennis met het positieve effect van muziek op de ontwikkeling van kinderen en leert aan de hand van direct toepasbare werkvormen hoe hij/zij muziek in de klas kunt toepassen om dit effect te bereiken. Deze workshop is ideaal voor een studiedag of als trigger om docenten ethousiast te maken om weer met muziek aan de slag te gaan.
Trainingen voor BasisonderwijsMuziek Ontwikkelt! Op school Hoe kun je muziek op school inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Muziek Ontwikkelt! Het jonge kind
HOME
Muziek Ontwikkelt! “Het jonge kind" De eerste 4 jaar Voor iedereen die het beste wilt voor zijn (opvang)kind. Veel kinderen brengen een groot deel van hun eerste kinderjaren bij de opvang door. Hierdoor krijgt de voorschoolse opvang deels de taak als opvoeder toegedeeld. Met pedagogische activiteiten worden de kinderen begeleid, maar wat wordt met muziek gedaan op het kinderdagverblijf en bij de gastouders? Wie is er zich bewust van de uitzonderlijk stimulerende invloed die muziek heeft bij de ontwikkeling van kinderen? Voor pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf bieden wij een trainingsprogramma waarbij wordt aangeleerd hoe zij op een effectieve wijze muziek kunnen inzetten op de dagopvang om het jonge kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren. De overgedragen kennis is wetenschappelijk onderbouwd, de vaardigheden worden aangeleerd vanuit het vakbereik van de (ortho)pedagogisch muziekbeoefenaar. Na het volgen van het trainingsprogramma zijn de competentie van de pedagogische medewerkers vergroot, waardoor ze duurzaam muziek kunnen inzetten om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Opbouw van het trainingsprogramma: - Plenaire bijeenkomst (Theoretische vorming) - Groepsbijeenkomst (Uitleg werkvormen) - Begeleiding op locatie
Workshop Muziek Ontwikkelt! "Het jonge kind" Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten. De deelnemers leren hoe zij muziekactiviteiten kunnen toepassen binnen hun eigen opvoedingssituatie en krijgen inzicht waarom nu juist muziek belangrijk is in de eerste opvoedingsjaren. Deze workshop is bedoeld pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en gastouders. De duur van deze workshop is 90 minuten.
Muziek
Ontwikkelt!
LEZINGEN & TRAININGEN
AGENDA
Volg Muziek Ontwikkelt! opfacebook
CONTACT
Muziek Ontwikkelt! Training & Consultancyis een initiatief van Orthopedagogisch muziekbeoefenaar Léon Packbier en muziek- en ontwikkelingspsycholoog Roger Brakelé. Muziek stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Dit is veelvuldig wetenschappelijk bewezen. Hoe muziek de ontwikkeling stimuleert kunnen wij u uitleggen. Wij leggen verbanden tussen de wetenschappelijke studies, ontwikkeling van de hersenen en de gedragsontwikkeling van kinderen. Hierdoor wordt duidelijk waarom muziek het kind ontwikkelt. Verder laten we zien hoe deze kennis kan worden geïntegreerd in zowel het primair onderwijs, de dagopvang als het muziekonderwijs. Met deze expertise ontwikkelen wij wetenschappelijk onderbouwde lezingen, trainingen en workshops waarbij muziek wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze lezingen, trainingen en workshops kunnen wij op maat verzorgen. De unieke combinatie van onze expertise en werkervaring biedt ons de mogelijkheid om op de juiste manier aan te sluiten op specifieke hulpvragen. Hierdoor kunnen wij een professioneel product leveren dat volledig is afgestemd op de situatie van de organisatie.
OP SCHOOL
Deskundigheidsbevordering primair onderwijs Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd totaalconcept met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd binnen de onderwijsmodules die worden aangeboden op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores.
De opbouw van de trainingen is modulair, beginnen met een basismodule gevolgd door verdiepingsmodules. De basismodule "Muziek Ontwikkelt! Op school" legt uit waarom muziek in de klas stimulerend werkt op de ontwikkeling van kinderen en geeft overzicht van de ontwikkelingsgebieden die door muziekbeoefening worden gestimuleerd. De modules Taal en Rekenen verdiepen zich in het stimuleren van taal en rekenonderwijs. De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs. Bij iedere module wordt naast theoretische verdieping uitgebreid ingegaan op de praktijktoepassing in de klas. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Klik hieronder op de modules voor meer informatie
Muziek Ontwikkelt! Op school
Deskundigheidsbevordering primair onderwijs Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd totaalconcept met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd binnen de onderwijsmodules die worden aangeboden op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores. De opbouw van de trainingen is modulair, beginnen met een basismodule gevolgd door verdiepingsmodules. De basismodule "Muziek Ontwikkelt! Op school" legt uit waarom muziek in de klas stimulerend werkt op de ontwikkeling van kinderen en geeft overzicht van de ontwikkelingsgebieden die door muziekbeoefening worden gestimuleerd. De modules Taal en Rekenen verdiepen zich in het stimuleren van taal en rekenonderwijs. De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs. Bij iedere module wordt naast theoretische verdieping uitgebreid ingegaan op de praktijktoepassing in de klas. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
MOS
TERUG
SLIDESHOW VAN DEZE TRAINING
Muziek Ontwikkelt Taal! Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bij deze training wordt de ontwikkeling van taal en muziek (luisteren) van kinderen met elkaar vergeleken. Taal en muzikaal gehoor blijken zich deels vanuit dezelfde principes te ontwikkelen. Met dit besef is het dus zinvol om stil te staan bij de stimulering van de ontwikkeling van taal door muziek. De deelnemer maakt op een interactieve wijze kennis met de ontwikkeling van de hersenen, gehoor en taal. Tevens worden er muzikale werkvormen aangeboden die de ontwikkeling van taal stimuleren. Hierbij wordt naast de normale ontwikkeling ingegaan op de ontwikkeling van taal en muziek bij kinderen met ontwikkelingsproblemen.Deze training sluit aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en is in het bijzonder geschikt voor docenten uit de onderbouw van regulier en speciaal onderwijs. Na het volgen van deze cursus zal de deelnemer muziek effectiever kunnen inzetten om onder andere taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Ook geven we antwoord op de vraag op welke manier muziekeducatie een positieve bijdrage kan leveren aan passend onderwijs (therapeutische meerwaarde) en sluiten wij aan op (multi)-cultureel erfgoed. Duur training: 2 keer 2 uur of een dagtraining van 4 uurAantal deelnemers en kosten op aanvraag. Het presentatie- en cursusmateriaal wordt door ons verzorgd.
"Leuke cursus waarin de ene week achterliggende gedachte en verdiepingslag wordt gemaakt naar muziek. De andere week een ontzettend praktische cursus met opdrachten waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt in de klas.  EYEOPENER van de cursus voor mij: ik heb nooit geweten dat muziek zoveel invloed had op de (didactische) ontwikkeling van de hersenen van mijn leerlingen! Veel meer mee doen en veel meer stimuleren!” Peggy FaemsLeerkracht groep 3 SBO Het Palet, Weert
"Leuke cursus waarin de ene week achterliggende gedachte en verdiepingslag wordt gemaakt naar muziek. De andere week een ontzettend praktische cursus met opdrachten waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt in de klas.  EYEOPENER van de cursus voor mij: ik heb nooit geweten dat muziek zoveel invloed had op de (didactische) ontwikkeling van de hersenen van mijn leerlingen! Veel meer mee doen en veel meer stimuleren!” Peggy FaemsLeerkracht groep 3 SBO Het Palet, Weert
Muziek Ontwikkelt Taal! Hoe kun je muziek op school inzetten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bij deze training wordt de ontwikkeling van taal en muziek (luisteren) van kinderen met elkaar vergeleken. Taal en muzikaal gehoor blijken zich deels vanuit dezelfde principes te ontwikkelen. Met dit besef is het dus zinvol om stil te staan bij de stimulering van de ontwikkeling van taal door muziek.  De deelnemer maakt op een interactieve wijze kennis met de ontwikkeling van de hersenen, gehoor en taal. Tevens worden er muzikale werkvormen aangeboden die de ontwikkeling van taal stimuleren. Hierbij wordt naast de normale ontwikkeling ingegaan op de ontwikkeling van taal en muziek bij kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze training sluit aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en is in het bijzonder geschikt voor docenten uit de onderbouw van regulier en speciaal onderwijs. Na het volgen van deze cursus zal de deelnemer muziek effectiever kunnen inzetten om onder andere taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Ook geven we antwoord op de vraag op welke manier muziekeducatie een positieve bijdrage kan leveren aan passend onderwijs (therapeutische meerwaarde) en sluiten wij aan op (multi)-cultureel erfgoed. Duur training: 2 keer 2 uur of een dagtraining van 4 uur Aantal deelnemers en kosten op aanvraag. Het presentatie- en cursusmateriaal wordt door ons verzorgd.
Voor geschikte liedbundels,bezoek de website van
Sessie 1 - Theoretisch kader Cursusboek + presentatie Tijdens de eerste sessie wordt uitgelegd waarom muziek stimulerend werkt bij de taalontwikkeling van het kind. Eerst wordt gekeken hoe muziek een positieve invloed heeft op de vier ontwikkelingsgebieden van het kind. Dit wordt toegelicht met wetenschappelijke studies. Vervolgens wordt uitgelegd waarom muziek de taalvaardigheid verbetert. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat muziek en taal veel overeenkomsten hebben en ze deels dezelfde hersenmechanismen gebruiken. Musiceren stimuleert daarom bijvoorbeeld het aanleren van een tweede taal, leesvaardigheid en het verbaal vermogen.Om de ontwikkeling van taal en muziek beter te begrijpen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de hersenen. Hierbij wordt stil gestaan bij de begrippen aanleg en ontwikkeling.De ontwikkeling van het luisteren wordt uitvoering besproken, waarbij het luisterreferentiekader een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van taal en muziek. Een kind leert klanken die hij/zij hoort te groeperen en brengt structuur aan, zodat de betekenis van het gehoorde kan worden achterhaald.Aan het einde van de eerste sessie wordt duidelijk dat muziek als een katalysator werkt voor de taalontwikkeling.De volgende sessie zal de bevindingen van deze eerste sessie omzetten naar de onderwijspraktijk. Naast het cursusboek zal het theoretisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie.
Sessie 2 - Praktisch kader Interventieboek + presentatie Tijdens de tweede sessie worden de interventies besproken die we kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De cursist leert muzikale activiteiten (werkvormen) in te zetten om de taalontwikkeling te stimuleren. Werkvormen worden besproken uit de 5 domeinen: luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren. De cursist leert creatief met muzikale aspecten om te gaan en deze op een creatieve manier in te zetten binnen de klas. Een belangrijk aspect van deze tweede sessie is dat de cursist weinig muzikale scholing nodig hoeft te hebben om muziek in te zetten. Wel zal de cursist na afloop van deze sessie met meer vertrouwen op een creatieve manier met taal en muziek binnen de klas te werk kunnen gaan. Deze sessie sluit aan op de kerndoelen 54 (expressie), 55 (reflectie) en 56 (waardering) kunstzinnige oriëntatie. Daarnaast wordt aandacht besteed het passend onderwijs. Er wordt uitgelegd wat bepaalde werkvormen met kinderen met autisme, ADHD en dyslexie doen. Naast het interventieboek zal het praktisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie. Aan het einde van de training heeft de cursist door middel van training en vaardigheden inzicht verworven.
Inhoud van de training
Sessie 2 - Praktisch kader Interventieboek + presentatie Tijdens de tweede sessie worden de interventies besproken die we kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De cursist leert muzikale activiteiten (werkvormen) in te zetten om de taalontwikkeling te stimuleren. Werkvormen worden besproken uit de 5 domeinen: luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren. De cursist leert creatief met muzikale aspecten om te gaan en deze op een creatieve manier in te zetten binnen de klas. Een belangrijk aspect van deze tweede sessie is dat de cursist weinig muzikale scholing nodig hoeft te hebben om muziek in te zetten. Wel zal de cursist na afloop van deze sessie met meer vertrouwen op een creatieve manier met taal en muziek binnen de klas te werk kunnen gaan. Deze sessie sluit aan op de kerndoelen 54 (expressie), 55 (reflectie) en 56 (waardering) kunstzinnige oriëntatie. Daarnaast wordt aandacht besteed het passend onderwijs. Er wordt uitgelegd wat bepaalde werkvormen met kinderen met autisme, ADHD en dyslexie doen. Naast het interventieboek zal het praktisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie. Aan het einde van de training heeft de cursist door middel van training en vaardigheden inzicht verworven.
Sessie 1 - Theoretisch kader Cursusboek + presentatie Tijdens de eerste sessie wordt uitgelegd waarom muziek stimulerend werkt bij de taalontwikkeling van het kind. Eerst wordt gekeken hoe muziek een positieve invloed heeft op de vier ontwikkelingsgebieden van het kind. Dit wordt toegelicht met wetenschappelijke studies. Vervolgens wordt uitgelegd waarom muziek de taalvaardigheid verbetert. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat muziek en taal veel overeenkomsten hebben en ze deels dezelfde hersenmechanismen gebruiken. Musiceren stimuleert daarom bijvoorbeeld het aanleren van een tweede taal, leesvaardigheid en het verbaal vermogen. Om de ontwikkeling van taal en muziek beter te begrijpen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de hersenen. Hierbij wordt stil gestaan bij de begrippen aanleg en ontwikkeling. De ontwikkeling van het luisteren wordt uitvoering besproken, waarbij het luisterreferentiekader een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van taal en muziek. Een kind leert klanken die hij/zij hoort te groeperen en brengt structuur aan, zodat de betekenis van het gehoorde kan worden achterhaald. Aan het einde van de eerste sessie wordt duidelijk dat muziek als een katalysator werkt voor de taalontwikkeling. De volgende sessie zal de bevindingen van deze eerste sessie omzetten naar de onderwijspraktijk. Naast het cursusboek zal het theoretisch kader worden verduidelijkt met een powerpointpresentatie.
Projecten en Publicaties Muziekintegratieproject (2012)Een muzikale ontmoeting tussen kinderen uit het reguliere basisonderwijs kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
TERUG
Léon Packbier Vakdocent muziek   Binnen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Eigenaar More in Music   Consultancy, Training and Sales in Music Education and Therapy Professioneel podium muzikant   Toetsenist bij Anderkovver Opleidingen   Conservatorium Maastricht      Orthopedagogische muziekbeoefening (1993)      Elektronische toetsinstrumenten (1994)
Projecten en Publicaties Muziekintegratieproject (2012)Een muzikale ontmoeting tussen kinderen uit het reguliere basisonderwijs kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Léon Packbier Vakdocent muziek   Binnen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Eigenaar More in Music   Consultancy, Training and Sales in Music Education and Therapy Professioneel podium muzikant   Toetsenist bij Anderkovver Opleidingen   Conservatorium Maastricht       Orthopedagogische muziekbeoefening (1993)      Elektronische toetsinstrumenten (1994)
Zowel taal als muziek maken gebruik van het luisterreferentiekader. Dit is het geheugen van alle klanken die iemand heeft waargenomen gedurende zijn leven. Een groter luisterreferentiekader zorgt voor een gemakkelijkere waarneming van verschillende taalklanken en het versnelt de taalverwerking in onze hersenen. Een eenvoudige manier om het luisterreferentiekader te vergroten is het toepassen van achtergrondmuziek. Deze achtergrondmuziek moet van grote diversiteit zijn, leerlingen niet storen in hun bezigheden en aansluiten op zowel de autochtone als ook de allochtone kinderen. Dit betekent dat muziek uit verschillende etnische culturen moet worden gebruikt. Om taalontwikkeling nu maximaal te stimuleren d.m.v. muziek kunnen we werkvormen toepassen uit de vijf domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren. Deze werkvormen zijn voor de leerkracht snel te leren, eenvoudig toe te passen en goed in te plannen binnen de lesopbouw. Muziek Ontwikkelt! adviseert en traint groepsleerkrachtenMuziek Ontwikkelt!, aangesloten bij SIEN, heeft hiervoor trainingen ontwikkeld waarbij leerkrachten leren hoe ze muziek op school kunnen inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Na een theoretische inleiding gaan de groepsleerkrachten zelf aan de slag. Ze ervaren zelf hoe het is om muzikale werkvormen in de klas toe te passen. Ze leren bijvoorbeeld welk effect stilte heeft bij kinderen en hoe je creatief met ritme en taal kunt zijn. Verder wordt het belang van liedjes binnen de dagindeling duidelijk, leren ze hoe je kinderen op een thema kunt laten rappen, enzovoort. Tot slotHet werken met muziek heeft een niet te onderschatten invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het werkt namelijk als katalysator op de ontwikkeling. Daarnaast is het ook nog eens heel leuk om te doen. Iedere school wenst immers de beste ontwikkeling voor zijn leerlingen. Dan is dit het moment om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te integreren in het onderwijsaanbod.
Als deelname aan muziek, die een onderdeel is van cultuur, door 60% van de ouders niet wordt gestimuleerd, dan kan het bovengenoemde ontwikkelingseffect bij kinderen van zulke ouders niet of moeilijk bereikt worden. Dit is een probleem waar muziekscholen en muziekverenigingen tegenaan lopen. Wordt deze deelname vanuit de basisschool gestimuleerd, dan wordt de hele bevolking bereikt. Als muzikale activiteiten worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod, dan worden de kinderen dus gedurende 8 jaar d.m.v. muziek in hun ontwikkeling gestimuleerd. Daarom zou de basisschool de geschikte plaats zijn om muziekonderwijs te stimuleren. Hierbij moet niet aan het uurtje muziekles per week op school worden gedacht, maar muziek moet binnen alle vakgebieden aan bod komen. Hoe bereik je dit op school?Dit bereik je allereerst door leerkrachten bewust te maken van het positieve effect van muziek op de ontwikkeling bij kinderen. Door training verwerven ze vervolgens kennis en vaardigheden om op een effectieve manier muziekeducatie toe te passen binnen het onderwijsaanbod. Deze vernieuwde inzichten moeten leiden tot nieuwe lesideeën die aansluiten op de muzikale behoeften en mogelijkheden van het kind van nu (eigentijds muziekonderwijs). De leerkrachten hoeven geen musicus te zijn om weer zelf aan de slag te gaan met muziek in hun klas. Te vaak wordt geroepen: “Ik moet muziekles geven, maar ik voel me er niet veilig bij.” Om deze onzekerheid weg te nemen leren de leerkrachten nieuwe vaardigheden. Deze aan te leren vaardigheden moeten zinvol en direct toepasbaar zijn. Kennis en vaardigheden zorgen voor inzicht bij de leerkrachten, zodat ze zelfverzekerder op een creatieve manier met muziek bezig zijn en daarmee de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Leerkrachten bepalen op die manier grotendeels of kinderen gaan musiceren en daar de vruchten van zullen plukken.
Taalontwikkeling stimuleren met muziek Omdat taalontwikkeling een belangrijke rol speelt in het basisonderwijs, gaan we dieper in op de mogelijkheden om muziek in te zetten op school ter bevordering van de taalontwikkeling. Waarom verbetert de taalontwikkeling als je musiceert of luistert naar muziek? Zowel muziek als taal maken gebruik van geluid. Beiden zijn communicatiemiddelen, waarbij taal informatie overdraagt en muziek emoties. De verwerking van informatie als ook van emoties blijkt in dezelfde gedeeltes van de hersenen plaats te vinden. Ons geheugen blijkt beter te werken als de informatie die binnen komt samengaat met emoties. Dit is bijvoorbeeld ook een reden waarom we jonge kinderen reeksen, zoals  de dagen van de week, het alfabet, tellen, tegenstellingen, etc., aanleren in de vorm van liedjes. Musiceren stimuleert de waarneming van taalklanken, het verbaal geheugen, de leesvaardigheid bij jonge kinderen en het aanleren van een tweede taal. Ook de taalvaardigheid bij dyslectische kinderen wordt verbeterd.
Enkele onderzoeksvoorbeelden zijn: Knooren (2011) vergeleek de Cito-eindscores van 840 kinderen van 35 basisscholen in Zuid-Limburg, rekening houdend met hun hobby. Kinderen die een muziekinstrument bespeelden, scoorden gemiddeld 3 punten hoger op de Cito centrale eindtoets dan andere kinderen. Nevill et al. (2008) toonden  aan dat muziektraining bij jonge kinderen het wiskundig vermogen ontwikkelt. Davies, Ohl & Manyande (2013) concludeerden dat jonge kinderen die regelmatig muziek maken 30 keer meer bereid zijn om anderen te helpen en 5 keer meer bereid zijn om samen te werken dan andere kinderen. Als musiceren de ontwikkeling van kinderen zo positief beïnvloedt, dan is het belangrijk om stil te staan bij wat er zou gebeuren als kinderen actiever met muziek in aanraking zouden komen. Dit zou leiden tot betere leerprestaties op school, beter sociaal gedrag en minder probleemgedrag op school en in de maatschappij.  Waar bereik je dit ontwikkelingseffect?Om te onderzoeken waar je dit ontwikkelingseffect het beste kunt bereiken kijken we eerst bij welke gezinnen de ouders cultuur belangrijk vinden. De afbeelding laat de verdeeldheid in aandacht voor cultuur binnen onze samenleving zien.
Door Roger Brakelé, muziek- en ontwikkelingspsycholoog, en Léon Packbier, orthopedagogisch muziekbeoefenaar Muziek Ontwikkelt!“Muziek terug in de klas als middel omde ontwikkeling van kinderen te stimuleren.” “Zangonderwijs” is sinds 1895 verplicht op de basisschool. De meester of juffrouw ging wekelijks zingen met de kinderen. Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd op veel scholen het muziekonderwijs overgenomen door vakleerkrachten. Tegenwoordig moeten de groepsleerkrachten het meestal weer zelf doen, maar voelen zich vaak niet gesterkt om deze taak op zich te nemen. Wat kunnen zij en wat doen zij ermee? Musiceren maakt hersenen efficiënterMuziekonderwijs vervult een uitzonderlijke rol in de ontwikkeling van onze hersenen. Als we de hersenen van musici onderzoeken, die immers jarenlang intensief muziekonderwijs hebben gehad, dan blijken deze zich op een unieke manier te hebben ontwikkeld. Dit komt omdat musiceren unieke eisen aan het zenuwstelsel stelt, dat leidt tot een sterke verbinding tussen waarneming en actie. Hierdoor worden de hersenen efficiënter gebruikt dan wanneer je niet musiceert. Bij het dagelijks leven heeft dit onder andere een positieve invloed op planning, emotie, flexibiliteit, ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheden en taalvaardigheden. Muziekonderwijs faciliteert dus de evenwichtige ontwikkeling van de hersenen. Muziekonderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderenEr is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van musiceren op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij werd zowel gedrag bestudeerd als ook de structuur en activiteit van de hersenen. Inmiddels kunnen we concluderen dat muziekonderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleert, en wel met betrekking tot de vier hoofdontwikkelingsgebieden:
Als deelname aan muziek, die een onderdeel is van cultuur, door 60% van de ouders niet wordt gestimuleerd, dan kan het bovengenoemde ontwikkelingseffect bij kinderen van zulke ouders niet of moeilijk bereikt worden. Dit is een probleem waar muziekscholen en muziekverenigingen tegenaan lopen. Wordt deze deelname vanuit de basisschool gestimuleerd, dan wordt de hele bevolking bereikt. Als muzikale activiteiten worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod, dan worden de kinderen dus gedurende 8 jaar d.m.v. muziek in hun ontwikkeling gestimuleerd. Daarom zou de basisschool de geschikte plaats zijn om muziekonderwijs te stimuleren. Hierbij moet niet aan het uurtje muziekles per week op school worden gedacht, maar muziek moet binnen alle vakgebieden aan bod komen.
Hoe bereik je dit op school? Dit bereik je allereerst door leerkrachten bewust te maken van het positieve effect van muziek op de ontwikkeling bij kinderen. Door training verwerven ze vervolgens kennis en vaardigheden om op een effectieve manier muziekeducatie toe te passen binnen het onderwijsaanbod. Deze vernieuwde inzichten moeten leiden tot nieuwe lesideeën die aansluiten op de muzikale behoeften en mogelijkheden van het kind van nu (eigentijds muziekonderwijs). De leerkrachten hoeven geen musicus te zijn om weer zelf aan de slag te gaan met muziek in hun klas. Te vaak wordt geroepen: “Ik moet muziekles geven, maar ik voel me er niet veilig bij.” Om deze onzekerheid weg te nemen leren de leerkrachten nieuwe vaardigheden. Deze aan te leren vaardigheden moeten zinvol en direct toepasbaar zijn. Kennis en vaardigheden zorgen voor inzicht bij de leerkrachten, zodat ze zelfverzekerder op een creatieve manier met muziek bezig zijn en daarmee de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Leerkrachten bepalen op die manier grotendeels of kinderen gaan musiceren en daar de vruchten van zullen plukken.
Door Roger Brakelé, muziek- en ontwikkelingspsycholoog, en Léon Packbier, orthopedagogisch muziekbeoefenaar Muziek Ontwikkelt!“Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.” “Zangonderwijs” is sinds 1895 verplicht op de basisschool. De meester of juffrouw ging wekelijks zingen met de kinderen. Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd op veel scholen het muziekonderwijs overgenomen door vakleerkrachten. Tegenwoordig moeten de groepsleerkrachten het meestal weer zelf doen, maar voelen zich vaak niet gesterkt om deze taak op zich te nemen. Wat kunnen zij en wat doen zij ermee? Musiceren maakt hersenen efficiënterMuziekonderwijs vervult een uitzonderlijke rol in de ontwikkeling van onze hersenen. Als we de hersenen van musici onderzoeken, die immers jarenlang intensief muziekonderwijs hebben gehad, dan blijken deze zich op een unieke manier te hebben ontwikkeld. Dit komt omdat musiceren unieke eisen aan het zenuwstelsel stelt, dat leidt tot een sterke verbinding tussen waarneming en actie. Hierdoor worden de hersenen efficiënter gebruikt dan wanneer je niet musiceert. Bij het dagelijks leven heeft dit onder andere een positieve invloed op planning, emotie, flexibiliteit, ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheden en taalvaardigheden. Muziekonderwijs faciliteert dus de evenwichtige ontwikkeling van de hersenen. Muziekonderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderenEr is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van musiceren op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij werd zowel gedrag bestudeerd als ook de structuur en activiteit van de hersenen. Inmiddels kunnen we concluderen dat muziekonderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleert, en wel met betrekking tot de vier hoofdontwikkelingsgebieden:
Door Roger Brakelé, muziek- en ontwikkelingspsycholoog, en Léon Packbier, orthopedagogisch muziekbeoefenaarMuziek Ontwikkelt!“Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.” “Zangonderwijs” is sinds 1895 verplicht op de basisschool. De meester of juffrouw ging wekelijks zingen met de kinderen. Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd op veel scholen het muziekonderwijs overgenomen door vakleerkrachten. Tegenwoordig moeten de groepsleerkrachten het meestal weer zelf doen, maar voelen zich vaak niet gesterkt om deze taak op zich te nemen. Wat kunnen zij en wat doen zij ermee? Musiceren maakt hersenen efficiënterMuziekonderwijs vervult een uitzonderlijke rol in de ontwikkeling van onze hersenen. Als we de hersenen van musici onderzoeken, die immers jarenlang intensief muziekonderwijs hebben gehad, dan blijken deze zich op een unieke manier te hebben ontwikkeld. Dit komt omdat musiceren unieke eisen aan het zenuwstelsel stelt, dat leidt tot een sterke verbinding tussen waarneming en actie. Hierdoor worden de hersenen efficiënter gebruikt dan wanneer je niet musiceert. Bij het dagelijks leven heeft dit onder andere een positieve invloed op planning, emotie, flexibiliteit, ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheden en taalvaardigheden. Muziekonderwijs faciliteert dus de evenwichtige ontwikkeling van de hersenen. Muziekonderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderenEr is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van musiceren op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij werd zowel gedrag bestudeerd als ook de structuur en activiteit van de hersenen. Inmiddels kunnen we concluderen dat muziekonderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleert, en wel met betrekking tot de vier hoofdontwikkelingsgebieden:
Als deelname aan muziek, die een onderdeel is van cultuur, door 60% van de ouders niet wordt gestimuleerd, dan kan het bovengenoemde ontwikkelingseffect bij kinderen van zulke ouders niet of moeilijk bereikt worden. Dit is een probleem waar muziekscholen en muziekverenigingen tegenaan lopen. Wordt deze deelname vanuit de basisschool gestimuleerd, dan wordt de hele bevolking bereikt. Als muzikale activiteiten worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod, dan worden de kinderen dus gedurende 8 jaar d.m.v. muziek in hun ontwikkeling gestimuleerd. Daarom zou de basisschool de geschikte plaats zijn om muziekonderwijs te stimuleren. Hierbij moet niet aan het uurtje muziekles per week op school worden gedacht, maar muziek moet binnen alle vakgebieden aan bod komen.
Hoe bereik je dit op school? Dit bereik je allereerst door leerkrachten bewust te maken van het positieve effect van muziek op de ontwikkeling bij kinderen. Door training verwerven ze vervolgens kennis en vaardigheden om op een effectieve manier muziekeducatie toe te passen binnen het onderwijsaanbod. Deze vernieuwde inzichten moeten leiden tot nieuwe lesideeën die aansluiten op de muzikale behoeften en mogelijkheden van het kind van nu (eigentijds muziekonderwijs). De leerkrachten hoeven geen musicus te zijn om weer zelf aan de slag te gaan met muziek in hun klas. Te vaak wordt geroepen: “Ik moet muziekles geven, maar ik voel me er niet veilig bij.” Om deze onzekerheid weg te nemen leren de leerkrachten nieuwe vaardigheden. Deze aan te leren vaardigheden moeten zinvol en direct toepasbaar zijn. Kennis en vaardigheden zorgen voor inzicht bij de leerkrachten, zodat ze zelfverzekerder op een creatieve manier met muziek bezig zijn en daarmee de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Leerkrachten bepalen op die manier grotendeels of kinderen gaan musiceren en daar de vruchten van zullen plukken.
LEZINGEN
Lezing - Muziek Ontwikkelt! Bij deze lezing wordt op een heldere, maar deskundige wijze uitgebreid uitgelegd hoe muziek-educatie de ontwikkeling van kinderen stimuleert. De presentatie is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij muziekeducatie, maar ook voor mensen die gewoon interesse hiervoor hebben. Het doel van deze presentatie is het stimuleren van muziek-educatie. Door op de hoogte te zijn van de positieve bijdrage van muziek bij de ontwikkeling van kinderen, kunnen de ouders/verzorgers een bewuste keuze maken bij het zoeken van een zinvolle vrijetijdsbesteding van hun kind. Ook professionals binnen het werkveld (docenten van basisscholen, muziekscholen, HaFaBra, zorginstellingen etc.) zullen na het volgen van deze presentatie een andere kijk hebben op muziek-educatie. Deze presentatie biedt muziekwerkers perspectieven en energie om hun werk op een zinvolle en verantwoorde manier in te zetten. De lezing met na afloop discussie duurt ca. 90 minuten. Aantal deelnemers en kosten op aanvraag.
Muziek Ontwikkelt! Lezingen
Lezing - Muziek Ontwikkelt! Bij deze lezing wordt op een heldere, maar deskundige wijze uitgebreid uitgelegd hoe muziek-educatie de ontwikkeling van kinderen stimuleert. De presentatie is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij muziekeducatie, maar ook voor mensen die gewoon interesse hiervoor hebben. Het doel van deze presentatie is het stimuleren van muziek-educatie. Door op de hoogte te zijn van de positieve bijdrage van muziek bij de ontwikkeling van kinderen, kunnen de ouders/verzorgers een bewuste keuze maken bij het zoeken van een zinvolle vrijetijdsbesteding van hun kind. Ook professionals binnen het werkveld (docenten van basisscholen, muziekscholen, HaFaBra, zorginstellingen etc.) zullen na het volgen van deze presentatie een andere kijk hebben op muziek-educatie. Deze presentatie biedt muziekwerkers perspectieven en energie om hun werk op een zinvolle en verantwoorde manier in te zetten. De lezing met na afloop discussie duurt ca. 90 minuten. Aantal deelnemers en kosten op aanvraag.
WB
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingTheoretisch concept T - 06 51620689
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar OntwikkelingPraktische toepassingen T - 06 24616088
Correspondentieadres: Margrietstraat 116129 AD Berg aan de Maas
info@muziekontwikkelt.nl
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingTheoretisch concept T - 06 51620689
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar OntwikkelingPraktische toepassingen T - 06 24616088
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingTheoretisch concept T - 06 51620689
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar OntwikkelingPraktische toepassingen T - 06 24616088
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar OntwikkelingPraktische toepassingen T - 06 24616088
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingTheoretisch concept T - 06 51620689
CONTACT
Correspondentieadres: Margrietstraat 116129 AD Berg aan de Maas
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar OntwikkelingPraktische toepassingen T - 06 24616088
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog OntwikkelingTheoretisch concept T - 06 51620689
Leon Packbier Orthopedagogisch muziekbeoefenaar Ontwikkeling Praktische toepassingen T - 06 24616088
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog Ontwikkeling Theoretisch concept T - 06 51620689
Papers en Publicaties What changes when the key changes? (2010)Neurocognitieve verwerking van muziek. Het effect van toonsoortmodulaties op mensen die niet musiceren. Hersenen en Muziek (2011)Een neurologisch en neurobiologisch verslag over de hersenen die betrokken zijn bij het musiceren. Van notenkraken tot muziek maken (2011)Overzicht van de neurocognitieve verwerking van het notenschrift in klank. Personality of Pianists (2013)Onderzoek naar persoonlijkheid van pianisten aan de hand van het vijf-factor model en de empathizing-systemizing theory. Pianisten en Autisme (2014)Genialiteit en het syndroom van Asperger. Het effect van pianospelen op autistische kenmerken. Autisme tijdens de pianoles. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! - Muziek terug in de klas (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog   Effect van muziek op gedrag van de mens    Muziekcognitie    Architectuur en neurale netwerken van het muzikale brein    Ontwikkeling van gedrag en cognitie Psycholoog en Coach   Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Roger Brakelé Eigenaar Pianoschool Heerlen   Regulier en speciaal piano onderwijs aan kinderen en volwassenen    Muziekcoaching bij kinderen en volwassenen met ADHD, autisme    en angsstoornissen Opleidingen   Universiteit Maastricht       MSc Developmental Psychology (2013)      BSc Psychology (2011)   Conservatorium Maastricht       Docerend Musicus Piano (1993)   CIVAS      HBO Kindercoaching
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog   Effect van muziek op gedrag van de mens   Muziekcognitie   Architectuur en neurale netwerken van het muzikale brein   Ontwikkeling van gedrag en cognitie Psycholoog en Coach   Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Roger Brakelé Eigenaar Pianoschool Heerlen   Regulier en speciaal piano onderwijs aan kinderen en volwassenen   Muziekcoaching bij kinderen en volwassenen met ADHD, autisme   en angsstoornissen Opleidingen   Universiteit Maastricht      MSc Developmental Psychology (2013)      BSc Psychology (2011)   Conservatorium Maastricht      Docerend Musicus Piano (1993)   CIVAS      HBO Kindercoaching
Papers en Publicaties What changes when the key changes? (2010)Neurocognitieve verwerking van muziek. Het effect van toonsoortmodulaties op mensen die niet musiceren. Hersenen en Muziek (2011)Een neurologisch en neurobiologisch verslag over de hersenen die betrokken zijn bij het musiceren. Van notenkraken tot muziek maken (2011)Overzicht van de neurocognitieve verwerking van het notenschrift in klank. Personality of Pianists (2013)Onderzoek naar persoonlijkheid van pianisten aan de hand van het vijf-factor model en de empathizing-systemizing theory. Pianisten en Autisme (2014)Genialiteit en het syndroom van Asperger. Het effect van pianospelen op autistische kenmerken. Autisme tijdens de pianoles. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! - Muziek terug in de klas (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Drs. Roger Brakelé Muziek- en ontwikkelingspsycholoog   Effect van muziek op gedrag van de mens   Muziekcognitie   Architectuur en neurale netwerken van het muzikale brein   Ontwikkeling van gedrag en cognitie Psycholoog en Coach   Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Roger Brakelé Eigenaar Pianoschool Heerlen   Regulier en speciaal piano onderwijs   Muziekcoaching bij kinderen met ADHD, autisme Opleidingen   Universiteit Maastricht      MSc Developmental Psychology (2013)      BSc Psychology (2011)   Conservatorium Maastricht      Docerend Musicus Piano (1993)   CIVAS      HBO Kindercoaching
Papers en Publicaties What changes when the key changes? (2010)Neurocognitieve verwerking van muziek. Het effect van toonsoortmodulaties op mensen die niet musiceren. Hersenen en Muziek (2011)Een neurologisch en neurobiologisch verslag over de hersenen die betrokken zijn bij het musiceren. Van notenkraken tot muziek maken (2011)Overzicht van de neurocognitieve verwerking van het notenschrift in klank. Personality of Pianists (2013)Onderzoek naar persoonlijkheid van pianisten aan de hand van het vijf-factor model en de empathizing-systemizing theory. Pianisten en Autisme (2014)Genialiteit en het syndroom van Asperger. Het effect van pianospelen op autistische kenmerken. Autisme tijdens de pianoles. Ontwikkeling van taal en muziek (2014)Over de invloed van muziek op de taalontwikkeling van het kind. Muziek Ontwikkelt! (2014)Hoe muziek de ontwikkeling van kinderen bevordert. Muziek Ontwikkelt! - Muziek terug in de klas (2015)Muziek terug in de klas als middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
AGENDA
Naar Facebook Muziek Ontwikkelt!
Trainingen en lezingen in company worden niet op deze website vermeld. Voor trainingen met open inschrijvingen zie onze Facebookpagina:
Voor inschrijving van een training, workshop of lezing dient u onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen:
Trainingen en lezingen in company worden niet op deze website vermeld. Voor trainingen met open inschrijvingen zie onze Facebookpagina:
Muziek Ontwikkelt! Agenda
Voor inschrijving van een training, workshop of lezing dient u onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen:
Muziek stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Dit is veelvuldig wetenschappelijk bewezen. Hoe muziek de ontwikkeling stimuleert kunnen wij u uitleggen. Wij leggen verbanden tussen de wetenschappelijke studies, ontwikkeling van de hersenen en de gedragsontwikkeling van kinderen. Hierdoor wordt duidelijk waarom muziek het kind ontwikkelt. Verder laten we zien hoe deze kennis kan worden geïntegreerd in zowel het primair onderwijs, de dagopvang als het muziekonderwijs. Met deze expertise ontwikkelen wij wetenschappelijk onderbouwde lezingen, trainingen en workshops waarbij muziek wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze lezingen, trainingen en workshops kunnen wij op maat verzorgen. De unieke combinatie van onze expertise en werkervaring biedt ons de mogelijkheid om op de juiste manier aan te sluiten op specifieke hulpvragen. Hierdoor kunnen wij een professioneel product leveren dat volledig is afgestemd op de situatie van de organisatie.
Muziek Ontwikkelt!Training & Consultancyis een initiatief van Orthopedagogisch muziekbeoefenaar Léon Packbier en muziek- en ontwikkelingspsycholoog Roger Brakelé.
Muziek Ontwikkelt! Training & Consultancyis een initiatief van Orthopedagogisch muziekbeoefenaar Léon Packbier en muziek- en ontwikkelingspsycholoog Roger Brakelé. Muziek stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Dit is veelvuldig wetenschappelijk bewezen. Hoe muziek de ontwikkeling stimuleert kunnen wij u uitleggen. Wij leggen verbanden tussen de wetenschappelijke studies, ontwikkeling van de hersenen en de gedragsontwikkeling van kinderen. Hierdoor wordt duidelijk waarom muziek het kind ontwikkelt. Verder laten we zien hoe deze kennis kan worden geïntegreerd in zowel het primair onderwijs, de dagopvang als het muziekonderwijs. Met deze expertise ontwikkelen wij wetenschappelijk onderbouwde lezingen, trainingen en workshops waarbij muziek wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze lezingen, trainingen en workshops kunnen wij op maat verzorgen. De unieke combinatie van onze expertise en werkervaring biedt ons de mogelijkheid om op de juiste manier aan te sluiten op specifieke hulpvragen. Hierdoor kunnen wij een professioneel product leveren dat volledig is afgestemd op de situatie van de organisatie.
Modulair trainingsprogramma"Muziek Ontwikkelt! Op School" “Muziek Ontwikkelt! Op School" is een modulair trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de gedragsontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkelt dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan.  Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Na deze gevolgd te hebben kan de kennis en vaardigheden worden uitgebreid met de modules “Taal”, "Rekenen” en "Passend Onderwijs / SEN”. Bij iedere module kan nog een module werkvormen worden toegevoegd om zo verantwoord en duurzaam meer vaardigheden eigen te maken. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Basismodule Muziek Ontwikkelt! Op school Vandaag geleerd, morgen in de klas Bij deze module wordt uitgelegd waarom het nu juist zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de gedragsontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domein, doorlopende leerlingen, onderwijsvisie, passend onderwijs en deskundigheidsbevordering. Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Bij deze praktijkvoorbeelden wordt telkens gekeken hoe deze passen in bovengenoemde verantwoording van muziek in de klas. Na het volgen van deze basismodule kan de leerkracht direct met werkvormen in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt Taal De ontwikkeling van taal en muziek verloopt grotendeels volgens dezelfde principes. Verwerking van taal en muziek wordt veelal door dezelfde hersendelen gedaan. Hierdoor is het belangrijk om een stil te staan wat muziek doet met de ontwikkeling van taal. Uit de domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren worden muzikale werkvormen gekozen die geschikt zijn om de taalontwikkeling te bevorderen. De werkvormen zijn eenvoudig aan te leren en worden door leerlingen veelal als prettig ervaren om te doen. Na het volgen van deze module kan de leerkracht direct met werkvormen voor taalontwikkeling in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt! Rekenen Zowel muziek als rekenen maakt gebruik van o.a. getalsbegrip, ordening, structuren, getalsbewerkingen en ruimtelijke inzicht. Het is inmiddels algemeen wetenschappelijk aanvaard dat kinderen die muziek maken betere rekenkundige vaardigheden hebben. Muzikale werkvormen die de ontwikkeling van rekenen stimuleren worden uitgelegd en verantwoord zodat deze door de leerkracht direct kunnen worden toegepast in de klas. Muziek Ontwikkelt! Passend onderwijs / SEN De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs.
Basismodule Muziek Ontwikkelt! Op school Vandaag geleerd, morgen in de klas Bij deze module wordt uitgelegd waarom het nu juist zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de gedragsontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domein, doorlopende leerlingen, onderwijsvisie, passend onderwijs en deskundigheidsbevordering. Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Bij deze praktijkvoorbeelden wordt telkens gekeken hoe deze passen in bovengenoemde verantwoording van muziek in de klas. Na het volgen van deze basismodule kan de leerkracht direct met werkvormen in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt Taal De ontwikkeling van taal en muziek verloopt grotendeels volgens dezelfde principes. Verwerking van taal en muziek wordt veelal door dezelfde hersendelen gedaan. Hierdoor is het belangrijk om een stil te staan wat muziek doet met de ontwikkeling van taal. Uit de domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren worden muzikale werkvormen gekozen die geschikt zijn om de taalontwikkeling te bevorderen. De werkvormen zijn eenvoudig aan te leren en worden door leerlingen veelal als prettig ervaren om te doen. Na het volgen van deze module kan de leerkracht direct met werkvormen voor taalontwikkeling in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt! Rekenen Zowel muziek als rekenen maakt gebruik van o.a. getalsbegrip, ordening, structuren, getalsbewerkingen en ruimtelijke inzicht. Het is inmiddels algemeen wetenschappelijk aanvaard dat kinderen die muziek maken betere rekenkundige vaardigheden hebben. Muzikale werkvormen die de ontwikkeling van rekenen stimuleren worden uitgelegd en verantwoord zodat deze door de leerkracht direct kunnen worden toegepast in de klas. Muziek Ontwikkelt! Passend onderwijs / SEN De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs.
Modulair trainingsprogramma"Muziek Ontwikkelt! Op School" “Muziek Ontwikkelt! Op School is een modulair trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de gedragsontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkelt dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan.  Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Na deze gevolgd te hebben kan de kennis en vaardigheden worden uitgebreid met de modules “Taal”, "Rekenen” en "Passend Onderwijs / SEN”. Bij iedere module kan nog een module werkvormen worden toegevoegd om zo verantwoord en duurzaam meer vaardigheden eigen te maken. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Modulair trainingsprogramma"Muziek Ontwikkelt! Op School" “Muziek Ontwikkelt! Op School is een modulair trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de gedragsontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkelt dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan.  Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Na deze gevolgd te hebben kan de kennis en vaardigheden worden uitgebreid met de modules “Taal”, "Rekenen” en "Passend Onderwijs / SEN”. Bij iedere module kan nog een module werkvormen worden toegevoegd om zo verantwoord en duurzaam meer vaardigheden eigen te maken. De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Basismodule Muziek Ontwikkelt! Op school Vandaag geleerd, morgen in de klas Bij deze module wordt uitgelegd waarom het nu juist zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de gedragsontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domein, doorlopende leerlingen, onderwijsvisie, passend onderwijs en deskundigheidsbevordering. Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Bij deze praktijkvoorbeelden wordt telkens gekeken hoe deze passen in bovengenoemde verantwoording van muziek in de klas. Na het volgen van deze basismodule kan de leerkracht direct met werkvormen in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt Taal De ontwikkeling van taal en muziek verloopt grotendeels volgens dezelfde principes. Verwerking van taal en muziek wordt veelal door dezelfde hersendelen gedaan. Hierdoor is het belangrijk om een stil te staan wat muziek doet met de ontwikkeling van taal. Uit de domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren worden muzikale werkvormen gekozen die geschikt zijn om de taalontwikkeling te bevorderen. De werkvormen zijn eenvoudig aan te leren en worden door leerlingen veelal als prettig ervaren om te doen. Na het volgen van deze module kan de leerkracht direct met werkvormen voor taalontwikkeling in de klas aan de slag. Muziek Ontwikkelt! Rekenen Zowel muziek als rekenen maakt gebruik van o.a. getalsbegrip, ordening, structuren, getalsbewerkingen en ruimtelijke inzicht. Het is inmiddels algemeen wetenschappelijk aanvaard dat kinderen die muziek maken betere rekenkundige vaardigheden hebben. Muzikale werkvormen die de ontwikkeling van rekenen stimuleren worden uitgelegd en verantwoord zodat deze door de leerkracht direct kunnen worden toegepast in de klas. Muziek Ontwikkelt! Passend onderwijs / SEN De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! in de ouderenzorg Bij deze workshop laten we zien hoe muziek de levenskwaliteit bij ouderen verbetert. De deelnemer maakt kennis met het positieve effect van muziek op ouderen. Zo wordt uitgelegd waarom muziek in staat is om het sluimerend geheugen van mensen met dementie wakker te schudden. Tevens wordt besproken welke muziek de juiste is om toegang te krijgen tot hun herinneringen, waardoor er contact kan worden gelegd. Verder maakt u kennis met enkele zeer toegankelijke werkvormen die u zelf kunt toepassen in uw werkveld. Deze workshop is ideaal voor een studiedag of als trigger om mensen die werken in de ouderenzorg (verzorgenden en activiteitenbegeleiders) enthousiast te maken. 
Muziek bij ouderen Met de vergrijzing neemt in onze maatschappij het aantal mensen met een dementie in hoog tempo toe. De omgeving kijkt vaak machteloos toe hoe dementie de identiteit en waardigheid van hun geliefden aantast. Muziek uit het verleden van deze patiënten blijkt echter het geheugen weer aan de oppervlakte te brengen. Bij sommige patiënten doet een simpele melodie, lang verloren gewaande gevoelens en herinneringen herleven. Voor deze ouderen levert de muziektherapie een spectaculaire toename van de levenskwaliteit op.
OUDEREN
Muziek bij ouderen Met de vergrijzing neemt in onze maatschappij het aantal mensen met een dementie in hoog tempo toe. De omgeving kijkt vaak machteloos toe hoe dementie de identiteit en waardigheid van hun geliefden aantast. Muziek uit het verleden van deze patiënten blijkt echter het geheugen weer aan de oppervlakte te brengen. Bij sommige patiënten doet een simpele melodie, lang verloren gewaande gevoelens en herinneringen herleven. Voor deze ouderen levert de muziektherapie een spectaculaire toename van de levenskwaliteit op.
Workshop - Muziek Ontwikkelt! in de ouderenzorg Bij deze workshop laten we zien hoe muziek de levenskwaliteit bij ouderen verbetert. De deelnemer maakt kennis met het positieve effect van muziek op ouderen. Zo wordt uitgelegd waarom muziek in staat is om het sluimerend geheugen van mensen met dementie wakker te schudden. Tevens wordt besproken welke muziek de juiste is om toegang te krijgen tot hun herinneringen, waardoor er contact kan worden gelegd. Verder maakt u kennis met enkele zeer toegankelijke werkvormen die u zelf kunt toepassen in uw werkveld. Deze workshop is ideaal voor een studiedag of als trigger om mensen die werken in de ouderenzorg (verzorgenden en activiteitenbegeleiders) enthousiast te maken.