Op School

Deskundigheidsbevordering primair onderwijs

Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd totaalconcept met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd binnen de onderwijsmodules die worden aangeboden op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores.

De opbouw van de trainingen is modulair, beginnen met een basismodule gevolgd door verdiepingsmodules.De basismodule “Muziek Ontwikkelt! Op school” legt uit waarom muziek in de klas stimulerend werkt op de ontwikkeling van kinderen en geeft overzicht van de ontwikkelingsgebieden die door muziekbeoefening worden gestimuleerd.De modules Taal en Rekenen verdiepen zich in het stimuleren van taal en rekenonderwijs.De module Passend onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs.Bij iedere module wordt naast theoretische verdieping uitgebreid ingegaan op de praktijktoepassing in de klas.De praktijktoepassingen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.